Targowisko gminne

Wersja do wydruku

Targowisko Gminne zlokalizowane jest przy ulicy Górnej 11 w Brąszewicach.

 
Handel odbywa się w regularnie w każdą środę przypadającą po 1 i 15 dniu miesiąca od godziny 6:00 do około godziny 11:00.


Opłaty za sprzedaż na targowisku reguluje Uchwała nr XXIII/122/04 Rady Gminy  Brąszewice  z dnia 30 grudnia 2004 roku w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru.


Dzienne stawki opłaty targowej:
1. za sprzedaż zwierząt:
a) konie, bydło (od sztuki) – 7zł
b) prosięta, owce, kozy, cielęta (od wozu) – 6 zł
c) drób (od wozu, pojazdu) – 8zł
2. przy sprzedaży z samochodu o ładowności do 1,5 tony – 10 zł
3. przy sprzedaży z samochodu o ładowności powyżej 1,5 tony, przyczepy samochodowej, ciągnikowej lub platformy – 17 zł
4. przy sprzedaży na straganie - 10 zł
5. za zajęcie placu pod stoisko lub towar przeznaczony do sprzedaży niezależnie od branży (za 1m2 powierzchni) – 6 zł