braszewice logo

Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z terenu Gminy Brąszewice na bezpłatne zajęcia w roku szkolnym 2023/2024.

Zajęcia z rytmiki w czwartki od godz. 16.00

Zajęcia taneczne we wtorki od godz. 17.00

Zapisy pod nr telefonu: 43 821-17-78.

Plakat -tańce 2023

Plakat -rytmika 2023

odpady wielkogabarytowe

Urząd Gminy w Brąszewicach informuje, że w dniach 02-06 października 2023 r.
na terenie Gminy Brąszewice odbędzie się objazdowa
ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

ostrzeżenie meteo

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 64
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia Burze z gradem/ 1
Obszar województwo łódzkie powiat sieradzki
Ważność od godz. 17:00 dnia 13.09.2023 do godz. 24:00 dnia 13.09.2023
Przebieg Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 25 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Godzina i data wydania godz. 11:05 dnia 13.09.2023


Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 63
Nazwa biura IMGW-PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych - Wydział w Poznaniu
Zjawisko/stopień zagrożenia Upał/ 1
Obszar województwo łódzkie powiat sieradzki
Ważność od godz. 14:00 dnia 11.09.2023 do godz. 18:00 dnia 13.09.2023
Przebieg Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień od 28°C do 31°C. Temperatura minimalna w nocy od 14°C do 17°C.
Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%) 80%
Uwagi Brak.
Godzina i data wydania godz. 07:34 dnia 11.09.2023

energia

Zamieszczone 13.09.2023 r.

Rejon Energetyczny Bełchatów PGE Dystrybucja S.A Oddział Łódź Rejon Energetyczny Bełchatów informuje swoich odbiorców o planowych przerwach w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości zasilanych z niżej wymienionych stacji transformatorowych:

Data i godz. planowanej przerwy / Nr wyłączonej stacji transformatorowej - Nazwa wyłączonej stacji transformatorowej /Miejscowości - ulice zasilane z wyłączonej stacji
26.09.2023 13.30-15.30 / 7-1295 / Bukowiec 5 /Bukowiec

Informujemy, że z przyczyn niezależnych od RE Bełchatów może nie dojść do wyłączeń w wyżej podanych terminach, a przewidywany czas przerwy oraz zakres wyłączenia planowanego może ulec zmianie.

Centralny rejestr wyborców

Informujemy, że w związku z uruchomieniem dnia 04.08.2023 r. Centralnego Rejestr Wyborców dostępne są nowe usługi on-line dla wyborców.
Każdy wyborca może sprawdzić swoje dane przechowywane w CRW: czy jest ujęty w CRW, może zobaczyć informacje o swoich prawach wyborczych oraz miejscu, okręgu i obwodzie głosowania.

Jak to zrobić?
1. Należy wejść na stronę www.gov.pl
2. Zalogować się
3. Wejść w Twoje dane
4. Wejść w Centralny Rejestr Wyborców

jarmark powiatowy

Kolejny już XII Sieradzki Jarmark Powiatowy odbył się 10 września 2023 r. w Sieradzu. Tradycyjnie obchody rozpoczęto Mszą Świętą, po której reprezentacje gmin przemaszerowały na plac przy starostwie powiatowym.
Gminę Brąszewice reprezentowali: KGW „Bukowianki” z Bukowca, KGW przy OSP Godynice oraz Orkiestry Dęte z Brąszewic i Godynic.
Odwiedzający jarmark mogli skosztować lokalnych produktów, podziwiać rękodzieło przygotowane przez gminy z powiatu sieradzkiego oraz zakupić drobne upominki.

jarmark powiatowy

Starosta Sieradzki i Jednostki Samorządu Terytorialnego Powiatu Sieradzkiego zapraszają 10 września 2023 r. na XII Jarmark Powiatowy.

Jarmark Powiatowy

braszewice logo

Czas na składanie w wniosków o zwrot podatku akcyzowego do 31 sierpnia.

W II naborze wniosków na 2023 rok producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy wykorzystywany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

happy bus

Przy sali OSP w Bukowcu w dniach 24-26 sierpnia w godzinach od 10:00 do 17:00 po raz kolejny będzie gościł Happy Bus.  Na dzieci czekają liczne atrakcje w postaci: wesołych autobusów przerobionych na figloraje, dmuchańców czy warsztatów edukacyjno-rozwojowych.

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.


Happy Bus

braszewice logo

Informujemy, że od 01.09.2023 r. można składać wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z  niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w  rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Strony