Opróżnianie zbiorników bezodpływowych

Wersja do wydruku

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Na terenie Gminy Brąszewice są to:


1. Gmina Brąszewice, ul. Sieradzka 98, 98-277 Brąszewice, tel. 43 821-17-78

Cena za wywóz ze zbiorników bezodpływowych:
        - do 3,5 m3 ścieków (pół beczki) w wysokości 80,00 zł brutto;
        - od 3,5 do 7,0 m3 ścieków (pełna beczka) w wysokości 160,00 zł brutto.
Cena za wywóz osadu z przydomowych oczyszczalni ścieków zlokalizowanych na terenie Gminy Brąszewice - 200,01 zł brutto.


2. „Walczak – Trans” Justyna Walczak, Ostrów 16a, 98-275 Brzeźnio

3. „mToilet” Sp z o. o., ul. Toruńska 31, 03-226 Warszawa

4. F.H.U. „Janex” Jan Dybka, Barczew 41, 98-275 Brzeźnio

5. Usługi Asenizacyjne – Tomasz Czyżewski, ul. Ignacego Daszyńskiego 7/8, 98-200 Sieradz