Odbiór padłych zwierząt

Wersja do wydruku

Usługi  w zakresie odbioru, transpotru i utylizacji padłych zwierząt z indywidualych gospodarstw rolnych z terenu Gminy Brąszewice wykonuje do 31 grudnia 2021 r. Przedsiebiorstwo Produkcyjno - Handlowe "Hetman" Sp. z o.o. z siedzibą Florianów 24, 99-311 Bedlno.

Zgłoszenia należy kierować bezpośrednio do usługodawcy pod numery telefonów:
024 282 16 53 lub 662 04 12 41.