Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych

Wersja do wydruku

Informujemy, że od 1 października 2018 roku wznowił swoją pracę Punkt Konsultacyjny dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych. Punkt znajduje się w Urzędzie Gminy Brąszewice (pokój numer 7). Wszystkich, którzy zmagają się z problemem uzależnienia oraz członków ich rodzin zapraszamy po pomoc i wsparcie w każdą środę od godz. 9.00 do godz. 14.00. Punkt prowadzi psycholog Monika Wysota.

Celem Punktu Konsultacyjnego jest informowanie o możliwości podjęcia leczenia, udzielanie wsparcia w trakcie leczenia i po jego zakończeniu, udzielanie pomocy osobom współuzależnionym, rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej oraz udzielanie ofiarom przemocy stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy, a także inicjowanie określonych interwencji.

Pamiętaj, że nie musisz samotnie zmagać się ze swoimi problemami.

Wszystkie porady i konsultacje są bezpłatne.