Skład Rady Gminy kadencji 2018-2023

Wersja do wydruku

 

Mapa_solectwa
Okręg wyborczy nr 1

Błota, Kosatka (Kosatka, Pasie)

    Jan ŚwiatekOkręg wyborczy nr 2

Brąszewice I – Brąszewice ulice: Brzozowa, Górna, Krótka, Masztowa, Parkowa, Polna, Sieradzka od nr 1 do nr 75

Łukasz DąbekOkręg wyborczy nr 3

Brąszewice I - Brąszewice ulice: Kasztanowa, Ks. Nierychlewskiego, Łąkowa, Starowiejska, Świerkowa, Wojkowska

Remigiusz UbychaOkręg wyborczy nr 4

Brąszewice I - Brąszewice ulice: Kościelna, Osiedlowa, Sieradzka od nr 76 do końca, Żychty

Bartłomiej KuśOkręg wyborczy nr 5

Brąszewice II - Brąszewice ulice: Leśna i Zabrodzie

Justyna BrąśOkręg wyborczy nr 6

Bukowiec

Przewodniczący Rady Gminy Brąszewice 

Adam SowizdrzałOkręg wyborczy nr 7

Chajew, Chajew Kolonia

Zdzisława KomendaOkręg wyborczy nr 8

Czartoria (Ciołki, Czartoria, Lisy, Wiry), Wojtyszki, Wólka Klonowska (Wólka Klonowska, Żarnów)

Adam LaskowskiOkręg wyborczy nr 9

Gałki (Gałki, Żuraw)

Antoni SowizdrzałOkręg wyborczy nr 10

Trzcinka (Budy, Orły, Pokrzywniaki, Trzcinka), Wiertelaki (Salomony, Sowizdrzały, Szymaszki, Wiertelaki)

I Wiceprzewodniczący Rady Gminy Brąszewice 

Józef ToruńskiOkręg wyborczy nr 11

Kamieniki (Grabostaw, Kamieniki, Pipie)

    Marzena CicheckaOkręg wyborczy nr 12

Godynice (Ciupki, Godynice, Zagóra, Zagórcze)

II Wiceprzewodniczący Rady Gminy 

Grażyna DobruchowskaOkręg wyborczy nr 13

Przedłęcze

Józef PrzezakOkręg wyborczy nr 14

Starce, Sokolenie (Kurpie, Sokolenie, Tomczyki, Złote)

Zenon CiupekOkręg wyborczy nr 15

Szczesie, (Szczesie, Zwierzyniec), Zadębieniec (Pędziwiatry, Pluty, Zadębieniec)

Andrzej SmokKomisje Rady Gminy Brąszewice kadencji 2018-2023

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Brąszewice:

1. Adam Laskowski –  przewodniczący
2. Marzena Cichecka –  członek
3. Zdzisława Komenda –  członek
4. Zenon Ciupek –  członek
5. Andrzej Smok –  członek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Brąszewice:

1. Józef Przezak –  przewodniczący
2. Justyna Brąś –  członek
3. Remigiusz Ubycha –  członek
4. Jan Światek –  członek

Komisja ds. Budżetu i Inwestycji Rady Gminy Brąszewice:

1. Antoni Sowizdrzał –  przewodniczący
2. Grażyna Dobruchowska –  członek
3. Łukasz Dąbek –  członek
4. Bartłomiej Kuś –  członek
5. Józef Toruński –  członek