Wnioski i skargi

Wersja do wydruku

W sprawach skarg i wnosków, interesanci przyjmowani są:

- przez Wójta Gminy Brąszewice lub w zastępstwie przez Sekretarza Gminy - w poniedziałki od godz. 9:00 do 16:30, a w pozostałe dni tygodnia w godzinach pracy Urzędu.

- przez Przewodniczącego Rady Gminy - w poniedziałki od godz. 15:30 do 16:30.