Konsultacje nr 2 Strategii Rozwoju Gminy

Wersja do wydruku

Konsultacje nr 2 Strategii Rozwoju Gminy Brąszewice na lata 2022-2030.

Szczegóły w Biuletynie Informacji Publicznej: https://braszewice.bip.net.pl/?a=3346

Sprawozdanie z konsultacji: https://braszewice.bip.net.pl/?a=3370