• Postępowania, w których nie upłynął termin składania ofert.
  • Postępowania, w ktorych upłynął termin składania ofert.
  • Wszystkie
Nr Tytuł postępowania Uwagi Termin skladania ofert
Elektroniczna Platforma Zamówień Publicznych

Postępowania w ramach zamówień publicznych powyżej kwoty 130 000 złotych,
 od listopada 2022 roku prowadzone są przez Elektroniczną Platformę Zamówień Publicznych dostępną pod adresem:

https://gwbraszewice.e-zp.finn.pl/

 

upłynął
1 Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Gminy Brąszewice

Szczegóły zamówienia w Elektronicznej Platformie Zamówień Publicznych:

https://gwbraszewice.e-zp.finn.pl/

upłynął
9 Remonty infrastruktury drogowej oraz placów na terenie Gminy Brąszewice

Szczegóły zamówienia w Elektronicznej Platformie Zamówień Publicznych:

https://gwbraszewice.e-zp.finn.pl/

upłynął
7 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://braszewice.bip.net.pl/?c=878

upłynął
6 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Godynicach (II postępowanie)

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://braszewice.bip.net.pl/?c=876

upłynął
5 Przebudowa drogi gminnej nr 114130E w miejscowości Wojtyszki (II postępowanie)

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://braszewice.bip.net.pl/?c=875

upłynął
4 Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Godynicach

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://braszewice.bip.net.pl/?c=873

upłynął
3 Przebudowa drogi gminnej nr 114130E w miejscowości Wojtyszki

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://braszewice.bip.net.pl/?c=872

upłynął
2 Rozbudowa drogi gminnej nr 114140E relacji Trzcinka - Pokrzywniaki i przebudowa drogi gminnej nr 114103E relacji Brąszewice - Kosatka

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://braszewice.bip.net.pl/?c=863

upłynął
1 Przebudowa i rozbudowa Gminnej Biblioteki Publicznej o Gminny Dom Kultury

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://braszewice.bip.net.pl/?c=862

upłynął
6 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeb Gminy Brąszewice oraz jej jednostek organizacyjnych (2021) II

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://braszewice.bip.net.pl/?c=854

upłynął
5 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeb Gminy Brąszewice oraz jej jednostek organizacyjnych (2021)

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://braszewice.bip.net.pl/?c=853

upłynął
4 Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Brąszewicach

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://braszewice.bip.net.pl/?c=851

upłynął
3 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brąszewice (2021)

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://braszewice.bip.net.pl/?c=848

upłynął
2 Przebudowa drogi gminnej nr 114137E w miejscowości Sowizdrzały

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://braszewice.bip.net.pl/?c=847

upłynął
1 Przebudowa drogi gminnej nr 11411E relacji Brąszewice- Wólka Klonowska oraz drogi wewnętrznej w miejscowości Żarnów

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej:

https://braszewice.bip.net.pl/?c=837

upłynął
6 Przebudowa drogi gminnej nr 114122E w miejscowości Chajew Kolonia

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://braszewice.bip.net.pl/?c=828

upłynął
5 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamieniki

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://braszewice.bip.net.pl/?c=827

upłynął
4 Nadbudowa, przebudowa i termomodernizacja wraz z remontem budynku Szkoły Podstawowej w Godynicach – etap II i etap III

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

https://braszewice.bip.net.pl/?c=821

upłynął
3 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bukowiec

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://braszewice.bip.net.pl/?c=818

upłynął
1 Przebudowa drogi gminnej nr 114130E w miejscowości Gałki

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://braszewice.bip.net.pl/?c=814

upłynął
2 Przebudowa drogi gminnej nr 114109 E w miejscowości Zagóra

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://braszewice.bip.net.pl/?c=815

upłynął
6 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeb Gminy Brąszewice oraz jej jednostek organizacyjnych

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://www.braszewice.bip.net.pl/?c=808

upłynął
5 Przebudowa drogi gminnej nr 114111E relacji Brąszewice-Sokolenie od 1+560 km do km 2+058,80 – Etap II

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://www.braszewice.bip.net.pl/?c=804

upłynął
4 Przebudowa drogi gminnej nr 114111E relacji Brąszewice-Sokolenie od 1+560 km do km 2+058,80 – Etap II

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://www.braszewice.bip.net.pl/?c=801

upłynął
3 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brąszewice

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://www.braszewice.bip.net.pl/?c=799

upłynął
2 Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku szkoły wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek biurowy Urzędu Gminy w Brąszewicach

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://www.braszewice.bip.net.pl/?c=796

upłynął
1 Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Błota wraz z przebudową zjazdu publicznego

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://www.braszewice.bip.net.pl/?c=788

upłynął
6 Udzielenie kredytu długoterminowego w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji ujętych w planie budżetowym Gminy Brąszewice na rok 2018

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://www.braszewice.bip.net.pl/?c=778

upłynął
5 Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni poliuretanowej przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK im. Św. Mikołaja w Chajewie oraz przy Szkole Podstawowej w Żurawiu

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji:

http://braszewice.bip.net.pl/?c=761

upłynął
4 Dostawa mieszanki granitowej na potrzeby Gminy Brąszewice

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji:

http://braszewice.bip.net.pl/?c=760

upłynął
3 Przebudowa drogi gminnej 114132E ul. Kasztanowa w miejscowości Brąszewice

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji:

http://www.braszewice.bip.net.pl/?c=755

upłynął
2 Przebudowa drogi gminnej nr 114113E oraz przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Godynice

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji:

http://www.braszewice.bip.net.pl/?c=753

upłynął
1 Remont drogi gminnej nr 114138 E w m. Salamony oraz remont zatoki autobusowej

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji:

www.braszewice.bip.net.pl/?c=752

upłynął
8 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeb Gminy Brąszewice oraz jej jednostek organizacyjnych (II Przetarg)

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji:

http://www.braszewice.bip.net.pl/?c=749

upłynął
7 Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej na potrzeb Gminy Brąszewice oraz jej jednostek organizacyjnych

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji:

http://www.braszewice.bip.net.pl/?c=745

upłynął
6 Gmina Brąszewice: „Podwójne powierzchniowe utrwalenie dróg gminnych na terenie Gminy Brąszewice”

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.braszewice.bip.net.pl/?c=743

upłynął
5 Przebudowa istniejącej Stacji Uzdatniania Wody wraz z budową zbiornika retencyjnego (wyrównawczego), wykonanie otworu studziennego S-1/16 i budowa studni głębinowej nr 2 w miejscowości Godynice

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?c=739

upłynął
4 Remont oraz przebudowa drogi 114111 E w m. Wólka Klonowska

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?c=738

upłynął
3 Dostawa ciągnika rolniczego z osprzętem dla potrzeb Gminy Brąszewice

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?c=737

upłynął
2 Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Publicznej Szkole Podstawowej SPSK im. Św. Bernadetty Soubirous w Trzcince

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.braszewice.bip.net.pl/?c=736

upłynął
1 Remont oraz przebudowa drogi 114111 E w m. Wólka Klonowska

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.braszewice.bip.net.pl/?c=733

upłynął
6 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brąszewice 2017-2019

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?c=725

upłynął
5 Przebudowa drogi gminnej nr 114121E oraz drogi wewnętrznej (na dz. 189) w m. Chajew

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej: http://braszewice.bip.net.pl/?c=723

upłynął
4 Przebudowa drogi gminnej nr 114126 E w miejscowości Bukowiec gmina Brąszewice

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.braszewice.bip.net.pl/?c=722

upłynął
3 Przebudowa drogi gminnej nr 114126 E w miejscowości Pokrzywniaki

Szczegóły zamówienia w Biuletynie Informacji Publicznej: http://www.braszewice.bip.net.pl/?c=721

upłynął
2 Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej przy Szkole Podstawowej w Brąszewicach

Szczegóły zamówienia w Biuetynie Informacji Publicznej
pod adresem:

http://www.braszewice.bip.net.pl/?c=713

upłynął
1 Przebudowa drogi gminnej nr 114107E w miejscowości Sokolenie na odcinku 999mb.

Szczegóły zamówienia w Biuetynie Informacji Publicznej
pod adresem:

http://www.braszewice.bip.net.pl/?c=708

upłynął
3 Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej nr 114106 E po wykonaniu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przedłęcze gm. Brąszewice na długości 2230mb

Szczegóły zamówienia w Biuetynie Informacji Publicznej
pod adresem:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=2012

upłynął
2 Udzielenie kredytu w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji ujętych w planie budżetowym Gminy Brąszewice na rok 2015

Szczegóły zamówienia
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1966

upłynął
1 Przebudowa drogi gminnej nr 11411E relacji Brąszewice-Sokolenie od km 0+00 do km 1+560 - Etap 1

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1924

Informacja o wyborze oferty:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1917 

 

upłynął
8 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Godynice i Przedłęcze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1851

Informacja o wyborze oferty:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1848

Szczegóły zamówienia
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

upłynął
7 Udzielenie kredytu w walucie polskiej na sfinansowanie deficytu budżetowego wynikającego z realizacji inwestycji ujętych w planie budżetowym Gminy Brąszewice na rok 2014

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1834

Informacja o wyborze oferty:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1824

upłynął
6 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brąszewice

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1822

Informacja o wyborze oferty:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1814

upłynął
5 Remont drogi gminnej w miejsc. Zagóra oraz drogi gminnej Wólka Klonowska-Żarnów

Szczegóły zamówienia
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1819

upłynął
4 Przetarg - Przebudowa drogi gminnej nr nr 114135 E (ul. Osiedlowa) w miejscowości Brąszewice

Szczegóły zamówienia
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1725

upłynął
3 Przebudowa drogi gminnej relacji Brąszewice - Sokolenie

 

Szczegóły zamówienia
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1677

upłynął
2 Zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w Brąszewicach

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1635 

Informacja o wyborze oferty:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1631 

upłynął
1 Budowa sali gimnastycznej - dokończenie

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1625

Informacja o wyborze oferty:

http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1622 

upłynął
6 Zakup energii elektrycznej

Informacja o wyborze oferty:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1570

Szczegóły zamówienia
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1568

upłynął
5 Udzielenie kredytu w walucie polskiej w kwocie 1 969 762,00 zł

Informacja o wyborze oferty:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1562

 

Szczegóły zamówienia
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1559

upłynął
4 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

 http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1545

Informacja o wyborze oferty:

  http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1543

Szczegóły zamówienia
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

upłynął
3 Przebudowa drogi w miejscowości Chajew Kolonia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1544 

Informacja o wyborze oferty:

http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1538 

upłynął
2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Brąszewice

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1521

 


Szczegóły zamówienia 
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

upłynął
1 Przebudowa drogi w miejscowości Pluty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1508 

Informacja o wyborze oferty:  
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1503

upłynął
6 II Przetarg - Budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia do oczyszczalni

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1466 

Informacja o wyborze oferty:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1462

upłynął
5 Budowa przyłącza kablowego niskiego napięcia do oczyszczalni

 Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1441

 

Szczegóły zamówienia
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

upłynął
4 Budowa oczyszczalni ścieków

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1414 

Informacja o wyborze oferty:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1409

Szczegóły zamówienia
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

upłynął
3 Budowa Sali Gimnastycznej

 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1408

Informacja o wyborze oferty:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1401

upłynął
2 Zakup koparko - ładowarki

Ogłszenie o udzieleniu zamówienia: http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1363 

Informacja o wyborze oferty: http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1352 

upłynął
1 Przebudowa drogi gminnej nr 114144 w miejscowości Kamienniki - Grabostaw km 0+000-0+960

 Informacja o wyborze oferty:
http://www.braszewice.bip.net.pl/?a=1364

Szczegóły zamówienia
w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
 http://www.braszewice.bip.net.pl/?c=597 

upłynął